సత్యమ్ సేల్స్‌

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08326511009
 09822162370
గర్క్హా రోడ్‌, మేర్సిస్, గోవా - 403005
నియర్‌ స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్ ఇండియా

సేవలు

cash, credit card
Products: హోమ్ ఎంటర్టేన్మేంట్
Accessories & Parts: నో
Onida: కలర్ టేలివిజన్
Consumer Durables: నో
Services: నో
Samsung: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., ప్లాజ్మా టీ.వీ., అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ.
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
LG: ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్లాజ్మా టీ.వీ.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Panaji Ho