స్యాట్కోమ్ ఇన్నోవేషన్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 08326453468, 08323259298
 09822101522
జి/2, నవ్ గౌరి అపార్ట్మేంట్‌, గ్రౌండ్‌ ఫ్లోర్‌, పోర్వోరీమ్, గోవా - 403521
నియర్‌ నోవా కిడ్యాడ్

సేవలు

cash, credit card
Brands: టాటా స్కై
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Accessories & Parts: నో
Brands: ఎల్.జి.
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products Other: ఎల్.సి.డి. ఎండ్ ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., డి.వీ.డి. ఎండ్ ఎమ్.పి.3 ప్లేయర్, వాశింగ్ మశీన్, రేఫ్రిజరేటర్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Panaji Ho Panaji Market