ప్లేనేట్ ఎమ్

ఆడియో & వీడియో షాప్
 03365337282
కమర్స్ హౌస్‌ ,2/14, చంద్ర ఏవేన్యూ, బేన్టిక్ స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా - 700001, West Bengal
ఇన్ కమర్స్ హౌస్‌

సేవలు

cash, credit card
Accessories: నో
Credit Cards Accepted: అమేరికన్ ఎక్స్ప్రేస్, కరేస్, ఇంటేర్లింక్, మాస్టర్‌కార్డ్, ప్లస్, స్టార్‌, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: ఫ్లై, ఎచటీసి, ఎల్.జి., మోటోరోలా, నోకియా, స్యామ్సంగ్, సని ఎరిక్సోన్, వర్జిన్

Other Branches of Planet M

Opposite Vodafone Store
Barasat, Kolkata
Opposite BR Electronics
Barrackpore, Kolkata
In Rash Behari Avenue
Chandannagar, Kolkata
Beside Vodafone Store
Chandannagar, Kolkata
Opposite Standard Chartered Bank
Dobson Road, Kolkata
Below ICICI Bank
Dum Dum Road, Kolkata
Near Bhawanipur College
Elgin Road, Kolkata
Opposite Glob Cinema
Esplanade, Kolkata
View All 18 Branches of Planet M

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Esplanade Burrabazar Bagh Bazar Deshapriya Park