నేక్స్ట్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02232209508
 09819583657
608, వసంత్‌ ప్రభాత్ బిల్డింగ్‌, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, వీ.ఎన్. పురవ్ మర్గ్‌, చేమ్బూర్‌ ఈస్ట్‌, ముంబయి - 400071, Maharashtra
ఆపోజిట్‌ వోడాఫోన్ గ్యాలరి
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Hitachi: రేఫ్రిజరేటర్
Accessories & Parts: యేస్
Products Other: డిజిటల్ క్యామెరా
Eureka Forbes: వెకుయమ్ క్లీనేర్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Sales: యేస్
Kelivanator: రేఫ్రిజరేటర్
Repairs & Services: యేస్
Preethi: మిక్సర్ గ్రైండర్
Segment: కమర్శల్, రేజిడేన్శల్
Networking Equipment: ఎన్.ఎ.
Electrolux: రేఫ్రిజరేటర్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Brands: బిగ్ టీ.వీ. డి.టీ.హెచ్., డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Brands: ఎక్వా స్టార్‌, యూరేకా ఫార్‌బస్, కేన్స్తర్
Panasonic: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. రేడియో క్యాసేట్ రికోర్డర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ ఆడియో, ఐ.సి. ఎండ్ క్యాసేట్ రికోర్డర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిని హై-ఫి సిసటమ్, ఎమ్.పి.3 సి.డి. రేకివేర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ఆడియో, స్లిమ్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
IFB: డిశ్‌వాశర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎమ్.పి.3 ఎండ్ ఎమ్.పి.4 ప్లేయర్, పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్
Kenstar: అయర్ కూలర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్
LG: డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బై సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలో మైక్రోవేవ్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Brands: గాడ్‌రేజ్, హిట్యాచి, కేన్స్తర్, ఎల్.జి., ఓనీదా, పెనాసోనిక్, స్యామ్సంగ్, టోశిబా, విడియోకాన్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
Brands: బ్లాక్‌బేరి, హెచ్.పి. ఐపి.ఎ.క్యు., ఎచటీసి, కార్బన్, ఎల్.జి., మైక్రోమెక్స్, మోటోరోలా, నోకియా, ఓనీదా, స్యామ్సంగ్, విడియోకాన్
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Brands: కెనన్, హెచ్.పి., సని, స్యామ్సంగ్, లుజ్‌టేక్, ఎల్.జి.
Brands: అకర్ , ఏపల్ , సమ్‌ప్యాక్, డేల్ , హెచ్.పి. , లేనోవో , సని , టోశిబా
Sansui: కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: కెనన్, నీకోం, ఎల్.జి., సని, స్యామ్సంగ్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Products: సి.ఎఫ్.టీ. మానిటర్స్, కిబోర్డ్, ఎల్.సి.డి. మానిటర్స్, మోడేమ్స్, మౌస్, ప్రింటేర్, స్క్యానర్, స్పీకర్స్
Godrej: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Maharaja Whiteline: ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, జూస్ ఎక్స్ట్ర్యాక్టోర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, రైస్ కూకర్

Other Branches of NEXT

Opposite HDFC Bank
Ambarnath, Mumbai
Andheri East, Mumbai
Belapur CBD, Mumbai
Near Gokul Hotel
Borivali West, Mumbai
Chandivali, Mumbai
Near Bank Of Maharashtra
Dadar West, Mumbai
Near Sarvesh Hall
Dombivali East, Mumbai
Near Sarvesh Hall
Dombivali East, Mumbai
View All 24 Branches of NEXT

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ghatkopar West Chembur Fort Thane HO