కోహినూర్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02267432866, 02223827154
 09930366434
53, రాజేశ్ బిల్డింగ్, లేమింగటన్ రోడ్, గ్రాంట్ రోడ్ ఈస్ట్‌, ఎమ్.యు.ఎమ్.బి.ఎ.ఐ. - 400007, Maharashtra
ఆపోజిట్‌ పోలిస్ స్టేషన్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Accessories: యేస్
Products: డస్క్‌టాప్, ల్యాప్‌టాప్
Whirlpool: రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Used Laptops: నో
Consumer Durables: యేస్
Eco-Friendly: నో
Sales: యేస్
Repairs & Services: యేస్
Sansui: ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ.
Akai: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Segment: కమర్శల్, రేసిడేంశల్
Networking Equipment: ఎన్/ఎ
Services: నో
Brands: డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై, విడియోకాన్ డి2హెచ్
Products: హోమ్‌ ఎంటర్టేన్మేంట్, కిచేన్ అపల్ఇంక్
Brands: ఎక్వా స్టార్‌, కాసమిక్, కిన్‌స్టేర్, కేన్ట్ అల్ట్రా, లైఫ్‌గార్డ్, ఫిలిప్స్, పావర్ హెచ్2ఓ, ప్యుర్ ఇట్, ఉషా, వీ గార్డ్, వాటర్ గార్డ్
Haier: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Panasonic: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ ఆడియో, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్
Sony: కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్, హై-ఫి సిస్‌టమ్, హోమ్‌ ఆడియో ఆక్స్‌రీస్, హోమ్‌ థియేటర్‌ సిస్‌టమ్ ఆక్స్‌రీస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., రేడియో, వాకమైన్ ఎమ్.పి.3
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ.
Philips: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ.
Jaipan: జూసర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నన్ స్టిక్ కుక్‌వెయర్, రోటి మేకర్, సెండ్‌విచ్ మేకర్, స్టేన్‌లెస్ కట్‌లరి, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, వెకుయమ్ క్లీనర్
Kenstar: రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, స్టోరేజ్ వాటర్ హీటర్స్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్
LG: కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డిశ్‌వాశర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్‌ థియేటర్ సిస్‌టమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిస్‌టమ్, ప్లాజ్మా టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనర్
Brands: ఎల్.జి., సైమసంగ్, వోల్టాస్, వర్‌పూల్
Brands: ఏపల్-ఐఫోన్, బ్లాక్‌బేరి, ఎచటీసి, కార్బన్, ఎల్.జి., నోకియా, సైమసంగ్, విడియోకాన్, సని
AC Types: సేంటరల్ ఎ.సి., స్ప్లిట్ ఎ.సి., విండో ఎ.సి.
Bajaj: మగ్నీఫీక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నర్ది హాబ్స్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ హీటర్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ ప్యూరిఫాయర్, వేట్ గ్రైండర్
Brands: ఏపల్ , డేల్ , హెచ్.పి. , ఐ.బి.ఎమ్. , లేనోవో , సని , తోశిబా
Preethi: ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Khaitan: సీలింగ్ ఫ్యాన్, జూసర్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టీపర్పస్ ఫ్యాన్స్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Kohinoor Electronics: All types of consumer electronics and durables of leading brands may be found at any of the Kohinoor outlets. What started out as one man's vision 30 years ago with a small electronic shop has today become a 7 branch company. Televisions, home theaters, refrigerators, washing machines and microwaves from brands like Samsung, LG, Philips, Whirlpool are sold at Kohinoor. The showrooms are based in prime locations all close to railway stations. The biggest store is the Thane one spread over 12,000 square feet. The larger outlets have demo rooms for Plasma TVs and Home theatres.

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

Very very WORST service. Purchased LG tv from lamington road, since 5 days no one has come for Demo. No one bothers to pick up the call. They are interested to sell their product, then you are ignored.
If you have a problem and call them on phone, no one bothers to pick the call.
Once goods are sold, you are ignored.
That is the story in India will all of retail.

You might also like

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు సమీపంలోని కోహినూర్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Lower Parel West Worli Tardeo Fort