మగ్ప్పీయే

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02265185600
2, విష్ణు ధామ్ బిల్డింగ్‌, 14టీ.హెచ్. రోడ్‌, ఖర్ వేస్ట్‌, ముంబయి - 400052, Maharashtra
నియర్‌ అయర్‌టేల్ శోరూమ్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: కిచేన్ ఏప్లియంక్
Accessories & Parts: నో
Brands: మగ్ప్పీయే
Consumer Durables: నో
Services: నో
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Products Other: స్టేన్‌లెస్ స్టీల్ అటేన్సిల్, టి సెట్, డినైంగ్ సెట్
Products: ట్యూలిప్స్, క్యాండ్ల్ హోల్డర్, కట్లేరి సెట్

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Colaba S V Road Santacruz West Ghatkopar West