వూ స్టోర్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02228710934, 02228710935
ఇనోర్బీత్ మాల్, 1స్ట్రీట్ ఫ్లోర్‌, లిన్క్‌ రోడ్‌, మలాడ్‌ వేస్ట్‌, ముంబయి - 400064, Maharashtra
ఆపోజిట్‌ లైఫ్‌ స్టైల్
View Map

సేవలు

cash, credit card
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్
Accessories & Parts: యేస్
Brands: వీ.యు.
Products Other: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ.
Consumer Durables: నో
Services: యేస్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్

ఫోటోలు

Other Branches of Vu Store

In Palladium Mall
Lower Parel, Mumbai
In Inorbit Mall
Malad West, Mumbai
Near Bajaj Showroom
Nariman Point, Mumbai

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Ghatkopar West Chembur Kurla Fort