కోహినూర్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
 02225810432
1, ఓమ్‌ ప్రకాశ్‌ అపార్ట్మేంట్‌, వగ్లే ఇస్టేట్‌, కిశన్ నగర్‌, థాణే వేస్ట్‌, థాణే - 400604, Maharashtra
ఆపోజిట్‌ యశవంత్ సహకారి బ్యాంక్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: టాటా స్కై
Accessories & Parts: నో
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Bajaj: సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, ప్రెశర్ కూకర్, టేబల్ ఫ్యాన్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటేర్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ అప్లాయన్సేస్
Sansui: సి.డి. సీరీస్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ.
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
Samsung: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Preethi: కాఫీ మేకర్, డ్రై ఆయ్‌రన్, ఇలెక్ట్రిక్ కూకర్, ఇలెక్ట్రిక్ కెట్ల్, గైస్‌ స్టోవ్, మిక్సర్ గ్రైండర్, వేట్ గ్రైండర్
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Brands: కెనన్, కేల్వీనతోర్, కెరియర్, వోల్టాస్, న్యాశనల్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Products Other: ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్‌, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, వాశింగ్ మశీన్, రేఫ్రిజరేటర్, డిజిటల్ క్యామెరా, అయర్ కోండిశనేర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, డిశ్ వాశర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, జూసర్, వేట్ గ్రైండర్, టోస్టర్
LG: డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్రంట్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, టాప్ లోడ్ వాశింగ్ మశీన్, వాశర్ డ్రీయేర్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Kohinoor Electronics Showroom: All types of consumer electronics and durables of leading brands may be found at any of the Kohinoor outlets. What started out as one man's vision 30 years ago with a small electronic shop has today become a 7 branch company. Televisions, home theaters, refrigerators, washing machines and microwaves from brands like Samsung, LG, Philips, Whirlpool are sold at Kohinoor. The showrooms are based in prime locations all close to railway stations. The biggest store is the Thane one spread over 12,000 square feet. The larger outlets have demo rooms for Plasma TVs and Home theatres.

సమీక్షను వ్రాయండి

యూజర్ సమీక్షలు

we need JBL speakers Model No.C24 CT Micro - Qty 11 Nos
I want to know the price of LG Frost Free 420 Liters Refrigerator
i want to know price & model of three door whirpool refrigerator protton blue-300 litre
i want whirlpool three door 300lt. blue white line protton refrigerator

You might also like

సంబంధిత కీవర్డ్లులు

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mira Road Thane Mulund West Fort