కోహినూర్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
02225391271
 09930366435, 09867299001
1, హస్బనూ మ్యాన్శన్‌, గోఖలే రోడ్‌, నౌపాడా, థాణే వేస్ట్‌, థాణే - 400603, Maharashtra
నియర్‌ థాణే వేస్ట్‌ రేల్వే స్టేశన్‌
View Map

సేవలు

cash, credit card
Brands: డిశ్ టీ.వీ., టాటా స్కై
IFB: మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
Accessories & Parts: యేస్
Consumer Durables: యేస్
Services: యేస్
Videocon: కలర్ టేలివిజన్, మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్
Products: హోమ్ ఎన్టేర్టేంమేన్ట్, కిచేన్ ఏప్లియంక్
Panasonic: ఆటోమెటిక్ కూకర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, హోమ్ ఆడియో, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, జూసర్ మిక్సర్ గ్రైండర్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేడియో క్యాసేట్ ప్లేయర్, రేఫ్రిజరేటర్, స్లిమ్ టీ.వీ., ఠేర్మోపోత్, వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశింగ్ మశీన్
Sony: ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, సి.డి. / రేడియో / క్యాసేట్ ప్లేయర్, కోమ్ప్యాక్ట్ ఫ్ల్యాశ్, డి.వీ.డి./హెచ్.డి.డి. ప్లేయర్స్, హై-ఫి సిసటమ్, హోమ్ ఆడియో ఆక్స్‌రైస్, హోమ్ థియేటర్‌ కమ్పోనంట్ సిసటమ్, హోమ్ థియేటర్‌ సిసటమ్ ఆక్స్‌రైస్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ ప్లే స్టేషన్, రేడియో, వాక్‌మ్యాన్ ఎమ్.పి.3
Whirlpool: మైక్రోవేవ్ అవన్, రేఫ్రిజరేటర్, వాశింగ్ మశీన్, వాటర్ పరిఫీర్
Samsung: బ్లూ-రే ప్లేయర్స్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., ఎల్.ఈ.డి. టీ.వీ., మైక్రోవేవ్ అవన్, మల్టి-మిడియా ప్లేయర్స్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., రేఫ్రిజరేటర్, స్మార్ట్ అవన్, అల్ట్రా స్లమ్‌ఫిట్ టీ.వీ., వాశింగ్ మశీన్
Philips: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ టీ.వీ., ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, గ్రీల్లేర్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మిక్సర్ గ్రైండర్, ప్ల్యాస్మా టీ.వీ., పోర్ట్యాబ్ల్ టీ.వీ. ఎండ్ డి.వీ.డి. ప్లేయర్స్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, టోస్టర్, అల్ట్రా స్లిమ్ టీ.వీ.
Kenstar: అయర్ కూలర్, లి ప్యుర్ వాటర్ పరిఫీర్, మిక్సర్ గ్రైండర్, మల్టి ప్రోసెసర్, రేఫ్రిజరేటర్, రైస్ కూకర్, స్టీమ్ ఆయ్‌రన్, స్టోరేజ్ వాటర్ హీటర్స్, టోస్టర్, వాటర్ డిస్పేన్సేర్
LG: అయర్ పరిఫీర్, కన్విక్షన్ మైక్రోవేవ్, డైరేక్ట్ కూల్ రేఫ్రిజరేటర్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., ఫ్రాస్ట్ ఫ్రీ రేఫ్రిజరేటర్, గ్రిల్ మైక్రోవేవ్, హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, ఎల్.సి.డి. టీ.వీ., మ్యూజిక్ సిసటమ్, రేఫ్రిజరేటర్ కంప్రేసర్, సెమి ఆటోమెటిక్ వాశింగ్ మశీన్, సీడ్ బై సీడ్ రేఫ్రిజరేటర్, సోలర్ డమ్ మైక్రోవేవ్, సోలో మైక్రోవేవ్, అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ., వెకుయమ్ క్లీనేర్, వాశర్ డ్రీయేర్
Bajaj: ఆటోమెటిక్ కూకర్, సీలింగ్ ఫ్యాన్, కాఫీ మేకర్, డిజ్ని ఫ్యాన్, ఫూడ్ ప్రోకేసేర్, ఫ్రేశ్ అయర్ ఫ్యాన్స్, ఇండక్షన్ కూకర్, ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ ఫ్యాన్స్, ఆయ్‌రన్స్ డ్రై ఎండ్ స్టీమ్, జె.ఎమ్.జి.ఎస్. ఎండ్ జూసర్స్, మగ్నీఫీక్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్, మిక్సర్ గ్రైండర్, నర్ది హాబ్స్, అవన్ టోస్టర్ గ్రీల్లేర్, పెడెస్టల్ ఫ్యాన్, ప్రెశర్ కూకర్, రూమ్ హీటేర్, టేబల్ ఫ్యాన్, టోస్టర్స్ పాప్ అప్‌ ఎండ్ సెండ్‌విచ్, వాల్ ఫ్యాన్, వాటర్ హీటేర్, వేట్ గ్రైండర్
Kelivanator: చేస్ట్ ఫ్రీజర్, ఐస్ క్రీమ్ ఫ్రీజర్స్, రేఫ్రిజరేటర్, అప్‌రైట్ ఫ్రీజర్స్
Sansui: సి.డి. సీరీస్, కన్వేన్శనల్ టీ.వీ., ఫ్ల్యాట్ స్క్రీన్ టీ.వీ., హోమ్ థియేటర్ సిసటమ్, స్లిమ్ టీ.వీ., అల్టరస్లిమ్ టీ.వీ.
Credit Cards Accepted: మాస్టర్‌కార్డ్, విజా, విజా ఇలేక్ట్రాన్
Onida: కలర్ టేలివిజన్, డి.వీ.డి. ప్లేయర్, మైక్రోవేవ్ అవన్, వాశింగ్ మశీన్
ఎడిటర్ యొక్క గమనిక
Kohinoor Electronics Showroom: All types of consumer electronics and durables of leading brands may be found at any of the Kohinoor outlets. What started out as one man's vision 30 years ago with a small electronic shop has today become a 7 branch company. Televisions, home theaters, refrigerators, washing machines and microwaves from brands like Samsung, LG, Philips, Whirlpool are sold at Kohinoor. The showrooms are based in prime locations all close to railway stations. The biggest store is the Thane one spread over 12,000 square feet. The larger outlets have demo rooms for Plasma TVs and Home theatres.

సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

సమీపంలోని లొక్యాలిటీ గైడ్స్

Mira Road Thane Mulund West Fort