గౌతమీపుత్రా సతకర్ని

తేలుగు (U/A)
తారాగణం: బాలాకృష్ణ , శ్రియా సడన్ , హేమా మాలిని , శివ రాజ్ కుమార్
న విడుదల:
జనర్: డ్రామా, ద్రిలేర్
దర్శకుడు: రాధా కృష్ణా జాగరలముడి
సంగీత దర్శకుడు: దేవి శ్రి ప్రసాద్
గౌతమీపుత్రా సతకర్ని, తేలుగు లో చలన చిత్ర సమయాలు Bangalore

గౌతమీపుత్రా సతకర్ని ${movieName} పైన మీ సమీక్ష తెలపండి

The film is based on the life of 2nd century AD satavahana ruler Gautamiputra Satakarni. The film is Nandamuri Balakrishna’s 100th film. ...

Read More

సినిమా యొక్క Show Timings గౌతమీపుత్రా సతకర్ని పై Apr 15, 2021

గౌతమీపుత్రా సతకర్ని సినిమా కోసం మీ సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

Bangalore లొ టాప్ థియేటర్లు

మరిన్ని థియేటర్స్