పగది ఆట్టమ్

తమిళ్‌ (U/A)
2 ratings2 ratings
తారాగణం: ర్యాశన్ రహమాన్ , గవ్రి నందా , నీఝల్గల్ రవి
న విడుదల:
జనర్: ఏక్షన్, డ్రామా
దర్శకుడు: రామ్‌ కె చన్ద్రన్
సంగీత దర్శకుడు: కార్తిక్ రాజా
పగది ఆట్టమ్, తమిళ్‌ లో చలన చిత్ర సమయాలు Bangalore

పగది ఆట్టమ్ ${movieName} పైన మీ సమీక్ష తెలపండి

Pagadi Attam movie is all about the cyber crime with Message Oriented Story. Rahaman is acted in a role of Investigating Cop. Movie directed by Ram K Chandran. ...

Read More

సినిమా యొక్క Show Timings పగది ఆట్టమ్ పై Sep 23, 2023

పగది ఆట్టమ్ సినిమా కోసం మీ సమీక్షను వ్రాయండి

You might also like

Bangalore లొ టాప్ థియేటర్లు

మరిన్ని థియేటర్స్