ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,రోవింగ్ మశిన్స్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
4.5
Address of the listing జయా నగర్‌ 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,స్టేపర్స్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
3.5
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రేస్ చేంజింగ్ రూమ్

తళవలకర్స్ జీమ్

వ్యాయామశాల
3.5
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ ప్రోగ్రామ్స్,వేట్ గేన్,వేట్ లోస్

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
5.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జివ్, జ్యాజ్, చా చా చా
2.5
Address of the listing కె.ఆర్ పురమ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 8టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హిప్ హాప్, ల్యాటిన్, బాలీవూడ్ ఫ్రీ స్టైల్
5.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing భరతనత్యమ్,కఠకలి

తళవలకర్స్ జీమ్

వ్యాయామశాల
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్టీమ్ శావర్, లోకేర్, పర్సనల్ ట్రేనింగ్

ఎఫ్ చిసేల్

వ్యాయామశాల
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కార్డియో,సైక్లింగ్,వేట్ లోస్,గేన్ వేట్, అనిసేక్స్

ఎనర్జి జీమ్

వ్యాయామశాల
5.0
Address of the listing వసంథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రేస్ చేంజింగ్ రూమ్, క్లాసికల్, బాలీవూడ్ డ్యాన్స్

మూవింగ్ బాడి

ఏరోబిక్ క్లాసులు
1.0
Address of the listing జయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Aerobic Classes

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
3.5
Address of the listing దేవసంద్రా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జివ్, చా చా చా, మేరేఁగుయే

గోల్డ్స్ జీమ్

వ్యాయామశాల
3.5
Address of the listing రిచ్‌మండ్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రింకింగ్ వాటర్
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎన్/ఎ

చిసేల్

వ్యాయామశాల
1.0
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రేస్ చేంజింగ్ రూమ్
3.5
Address of the listing జయా నగర్‌ 2ఎన్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా,జివ్,మేరేఁగుయే

తళవలకర్స్

వ్యాయామశాల
1.0
Address of the listing ఓల్డ్‌ మద్రాస్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Gym With Body Shaping Machines
4.0
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Aerobic Classes
3.5
Address of the listing ప్యాలేస్‌ క్రాస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జివ్, వ్యాల్ట్జ్, ఫోక్స్ట్రోట్

అగ్ర శోధనలు

Aerobic classes for female Aerobic classes for girls Aerobic classes for ladies Aerobic classes for women Aerobic classes for male Aerobic classes for boys

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Kick Boxing Classes Bangalore లొ Fitness and Personal Trainers Bangalore లొ Tai Chi Classes