బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, నన్-వేజ్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, చైనిస్

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్

ఈడన్ పార్క్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా, యేస్, అఁధ్రా

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్

మేఘనా ఫుడ్స్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, బిర్‌యాని
5.0
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్

భగిని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
2.0
Address of the listing దోడ్డా బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్, ఇన్డియన్‌
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్

నక్శత్ర

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్

జనని రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బోమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్ , నో, అఁధ్రా, నన్-వేజ్
Address of the listing సదాశివా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing లేగ్గర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా, యేస్, అఁధ్రా,చైనిస్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing న్యూ బేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బనశంకరి 3ఆర్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా, మల్టి-కూసిన్

కృష్ణా చినై

రెస్టారెంట్
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, నన్-వేజ్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, అఁధ్రా,మల్టి-కూసిన్

మదురా గ్రెండ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా, నన్-వేజ్

మయూరి రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing జె.సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, నన్-వేజ్, నో

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop