ఉడుపి గార్డన్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

బననా లీఫ్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing రజజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, అఁధ్రా, చైనిస్
Address of the listing మెజెస్టిక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,Multi-Cuisine Restaurant

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

బీజింగ్ బైట్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing పాండురంగా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, థే, నన్-వేజ్
4.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, ఇన్డియన్‌

శివ్ సాగర్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్

న్యూ శాంతి సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

ఝఁగ్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్
1.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, అఁధ్రా, చైనిస్
1.0
Address of the listing కమర్శల్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing ఇంఫ్యాంట్రి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మల్టి-కూసిన్
1.0
Address of the listing రజజి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

ద్ ఓరియేంట్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్, ఓరీంట్యాల్

శివ్ సాగర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి బజార్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

యోం! చైనా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, నన్-వేజ్

వ్య్భవా

రెస్టారెంట్
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,మల్టి-కూసిన్

భైయజి ఫూడ్ కోర్ట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing డికేనసన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Non AC Restaurant,South Indian Restaurant

తైపన్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచర్డ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, నన్-వేజ్, సోదేక్షో

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop