ఇన్ఫీనీతేయా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, కాంటినేంటల్, నన్-వేజ్

మీలర్జ్ 46

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing వసంథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, అమేరికన్, కాంటినేంటల్
Address of the listing హేసరఘట్టా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్ , యేస్, కాంటినేంటల్

కేఫే మసలా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
4.0
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్
3.0
Address of the listing స్ట్రీట్. మార్క్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, మల్టి-కూసిన్

కేఫే వై

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ల్యాంగ్ఫోర్డ్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 చైనిస్, కాంటినేంటల్

ద్ రాజ్ పవిలియన్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing గోల్ఫ్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, పూల్ అరియా, యేస్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
3.0
Address of the listing బేనగనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, అమేరికన్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో, చైనిస్

రాయల్ కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, యూరోపియన్
4.5
Address of the listing చర్చ్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

లీడో రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, కాంటినేంటల్

ఎలిమేంట్స్ ఈటేరి

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing జయామహల్ ఇక్స్టేన్శన్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, కాంటినేంటల్, నన్-వేజ్

1498 ఎ.డి

రెస్టారెంట్
Address of the listing ప్యాలేస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, కాంటినేంటల్
1.0
Address of the listing కమర్శల్‌ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
5.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్,మల్టి-కూసిన్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop