ప్యాప్యార్యాజి

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing డికేనసన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, యూరోపియన్
4.0
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్

సనిస్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing AC Restaurant,European Restaurant

ఎక్వా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్, నో

గ్ర్యాస్హోపేర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యూరోపియన్, నన్-వేజ్,వేజ్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, యూరోపియన్

గ్రేజ్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, యూరోపియన్, నన్-వేజ్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్,యూరోపియన్,మల్టి-కూసిన్

ఆరేంజ్ పిల్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, యూరోపియన్
3.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో

ఓలీయో రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, యూరోపియన్
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్
2.0
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా, యేస్, యూరోపియన్

ద్ రోగ్ ఎలీఫెంట్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యూరోపియన్, ఇన్డియన్‌

సేస పిక్సోలా

రెస్టారెంట్
Address of the listing కమ్మనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, యూరోపియన్, ఇటాలియన్

The Lalit Ashok

Restaurant
Address of the listing Kumara Krupa, Bangalore
Services provided by the listing Outdoor Seating, American, Chinese, European

వేర్వ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing యేలహంకా న్యూ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, యూరోపియన్

వికస్ ఎండ్ థామస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, యూరోపియన్

బర్గండి

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, యూరోపియన్

వికస్ ఎండ్ థామస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సరజపుర్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, యూరోపియన్, నన్-వేజ్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop