జె.వీ. ఎలేక్ట్రికల్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
4.0
Address of the listing హోసుర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing రేమ్సోం,ఉశా,వీనస్,ర్యాకోల్డ్,వీ-గార్డ్

ఆర్.జె. ఎలేక్ట్రో సర్విసేస్

వాషింగ్ మెషిన్ మరమ్మతు
5.0
Address of the listing చీక్కబనవరా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్యామసంగ్, గాడ్‌రేజ్, వర్‌పూల్, ఓనిడా, ఫిలిప్స్

మేట్రో సర్విసేస్

గీజర్ మరియు నీరు హీటర్ మరమ్మతు
1.5
Address of the listing న్యూ థిప్పాసన్ద్ర, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఉశా

శ్రి బాలాజి ఎలేక్ట్రికల్ వర్క్స్

మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మరమ్మతు
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పెనాసోనిక్, కేన్స్తర్, బజాజ్, ఎల్.జి., బజాజ్

అశ్విని ఎలేక్ట్రికల్స్

రిఫ్రిజిరేటర్ మరమ్మతు
Address of the listing బనశంకరి 1స్ట్రీట్ స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బి.పి.ఎల్.,ఓనిడా,గాడ్‌రేజ్,ఐ.ఎఫ్.బి.,ఫిలిప్స్

బాలాజి ఎలేక్ట్రికల్స్

మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మరమ్మతు
Address of the listing కోరమంగలా 8టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్యాబేర్,గ్లేన్, ప్రీఠి,గ్లేన్,మాహ్యార్యాజా

ఏబైడ్స్ ఎలేక్ట్రికల్స్ ఎండ్ సర్విసేస్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
Address of the listing అశ్వథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ట్యూబ్ లైట్స్,బల్బ్స్,వైరస్, నో, బజాజ్, ఉశా

హోసా బేంగలురు

డిటిహెచ్ ఉపగ్రహ TV ఏజెన్సీలు
5.0
Address of the listing నాగసంద్రా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హెచ్.పి.,హ్యుఁదై,లమినస్,మిక్రోటేక్,సు-కేమ్
1.0
Address of the listing గంగా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బజాజ్, ఓరియేంట్, బజాజ్,ఓరియేంట్

జె.కె. ఎంటర్‌ప్రైసెస్

గృహోపకరణం మరమ్మతు
5.0
Address of the listing శివాజి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఉశా, సింగర్

వర్ధమాన్ ఎలేక్ట్రికల్స్

హార్డువేర్ ​​మరియు ఎలక్ట్రికల్ దుకాణాలు
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, స్విచేస్, ఎమ్.సి.బి., వైరస్, కేబల్స్

ప్రమఁజే అసోసియేట్స్‌

గీజర్ మరియు నీరు హీటర్ మరమ్మతు
Address of the listing సమ్పంగీరామ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇనల్సా

సోని ఎంటర్‌ప్రైసెస్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
Address of the listing యేశ్వఁథ్పుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ర్యాకోల్డ్

న్యూ ఏడమ్స్ ఎలేక్ట్రికల్స్

వాషింగ్ మెషిన్ మరమ్మతు
Address of the listing దోడ్డా బానసవాడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎల్.జి.,బి.పి.ఎల్.,ఓనీదా,స్యామ్సంగ్,అకై, ఎల్.జి.
Address of the listing సేశాద్రిపురమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing స్యామసంగ్, ఎల్.జి., ఫిలిప్స్, ఫిలిప్స్, స్యామసంగ్

శమా కూలింగ్ సర్విస్

ఎసి మరమ్మతులు & సేవలు
Address of the listing రాజమహల్ విలాస్ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing గాడ్‌రేజ్, ఉశా, ఫిలిప్స్, పెనాసోనిక్

అపోలో ఎలేక్ట్రికల్ సర్విస్

మైక్రోవేవ్ ఓవెన్ మరమ్మతు
Address of the listing సమ్పంగీరామ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing పెనాసోనిక్, కాంట్ర్యాక్టర్స్, పెనాసోనిక్,ప్రీఠి

భారత్ సర్విసేస్

గీజర్ మరియు నీరు హీటర్ మరమ్మతు
Address of the listing రజజి నగర్‌ 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సీమ్ఫని, కిన్‌స్టేర్, కిన్‌స్టేర్,సీమ్ఫని
Address of the listing విజయా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing LCD TV Repair,Plasma TV Repair,Heater Repair

ఆథేంటిక్ సర్విసేస్

గీజర్ మరియు నీరు హీటర్ మరమ్మతు
Address of the listing న్యూ థిప్పాసన్ద్ర, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బజాజ్, గాడ్‌రేజ్, వీనస్, ర్యాకోల్డ్, కేన్స్తర్

You might also like