లిట్ల్ ఇటలి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-cuisine Restaurant
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, ఇటాలియన్, మల్టి-కూసిన్

మీంట్

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing రేస్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్

రగూస్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఇటాలియన్,మల్టి-కూసిన్

క్లేటోపియా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurants With WI-FI Zone,Burgers Restaurant

వియ్మీలనో

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, ఇటాలియన్, నన్-వేజ్, నో

సనిస్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing AC Restaurant,European Restaurant

ద్ ఓన్లి ప్లేస్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing మ్యూజియమ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్
3.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, ఇటాలియన్, మల్టి-కూసిన్

ఇతలియా

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్

లీడో రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, కాంటినేంటల్

20 ఫీట్ హై

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్
Address of the listing హునసేమరనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్
3.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో
2.5
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, ఫ్రేంచ్, ఇటాలియన్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, చైనిస్

మశ్రూమ్

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్,ఫాస్ట్ ఫూడ్
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, యేస్
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, కాంటినేంటల్

బోక గ్ర్యాండ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing కోరమంగలా 8టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇటాలియన్, మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop