ద్ అలైవ్ బీచ్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing అశోక్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో

మీంట్

కాఫీ షాప్
4.0
Address of the listing రేస్ కోర్స్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్

ఎక్వా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్, నో

ద్ బియర్ క్లబ్

బార్ & పబ్
5.0
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వాలేట్, బార్‌టేండర్,డి.జె., ఫ్రీ, నాట్ అవైలేబల్
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, యేస్, కాంటినేంటల్

ఏమ్నేసియా

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కేర్‌బీన్

The Lalit Ashok

Restaurant
Address of the listing Kumara Krupa, Bangalore
Services provided by the listing Outdoor Seating, American, Chinese, European

వేర్వ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing యేలహంకా న్యూ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, యూరోపియన్

తాఁగోం

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, ఇన్డియన్‌, మేడిటేర్యానీన్
4.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, గ్రీక్, ఇటాలియన్

ల్యాటిట్యూడ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్

రూహ్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing సర్జాపుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, మేడిటేర్యానీన్

ద్ ఐలేండ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్

జో రేస్తో కేఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, నో

కోరనకోపియా

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing రిచ్‌మండ్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, కాంటినేంటల్, మేడిటేర్యానీన్
5.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, మేడిటేర్యానీన్

అన్నా మీనోచేర్

క్యాటరింగ్ సేవలు
3.0
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నన్-వేజ్ ఫూడ్ కేటరింగ్, ఇన్డియన్‌ ఫూడ్ కేటరింగ్

సిటి బార్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, కేబబ్స్

బఫ్ బిఫిట్ బఫ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

సేంకతమ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Nightclub

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop