సుత్ర

నైట్ క్లబ్
4.0
Address of the listing కుమారా కృపా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్యాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., లైవ్ బ్యాండ్,నైట్‌క్లబ్

హోమ్ టౌన్

ఫర్నిచర్ దుకాణాలు
3.5
Address of the listing మరాఠా హల్లి రింగ్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Residential AC Dealer

జ్యాఫ్రిస్

నైట్ క్లబ్
2.5
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., లైవ్ బైండ్,నైట్‌క్లబ్
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, ఇన్డియన్‌, మల్టి-కూసిన్
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రీ, డ్యాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., హూకాః,లైవ్ బ్యాండ్

బెంగ్

నైట్ క్లబ్
5.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్యాన్స్ ఫ్లోర్,డి.జె., లైవ్ బ్యాండ్,నైట్‌క్లబ్
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, ఇన్డియన్‌, ఇటాలియన్

హబనేరో

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, టేక్స్-మిక్స్

హ్యాంగోవేర్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, కాంటినేంటల్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, ఇన్డియన్‌

హబనేరో

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, 1 టేక్స్-మిక్స్

లైవ్ లవ్ సాలసా

నృత్య తరగతులు
4.5
Address of the listing హేబ్బల్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జుమ్బా, ఫ్రీ స్టైల్, మేరేఁగుయే

ఎంటర్టేన్మేంట్ ఫ్యాక్టరి

ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీస్
1.0
Address of the listing బి.టీ.ఎమ్. 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కోర్పరేట్,కిడ్స్ పర్చేస్,లాంచ్స్,అదర్స్

క్లోన్స్ ఎంటర్టేన్మేంట్ ఇండియా

ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీస్
Address of the listing సహకర నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కోర్పోరేట్, లాంచ్స్

కె ఫ్యాక్టర్

ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఏజెన్సీస్
Address of the listing క్యాసల్ స్ట్రీట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing కోర్పరేట్, లాంచ్స్, వేడింగ్స్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • >

అగ్ర శోధనలు

Dance floor Electronic dance music Dj Live band Live music Discotheque with free entry

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Bar & Pub