హై పాయింట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ప్యాలేస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్

మోదక్ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైస్, జాపానిస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్

ఫూడ్ క్యామ్పస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మథికేరే, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రీస్, మల్టి-కూసిన్, సౌథ్ ఇన్డియన్‌

విజయా కేఫే

రెస్టారెంట్
Address of the listing గాంధి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైస్, నో, మల్టి-కూసిన్,సౌథ్ ఇన్డియన్‌
5.0
Address of the listing ఉల్సూర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రైస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్

పర్సియన్ టేరేస్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైస్, ఇరని, మల్టి-కూసిన్, పర్స్ఆయన్

పీన్క్ష్క్ష్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing డికేనసన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రీస్, వై-ఫి జోన్, యేస్, కాంటినేంటల్

20 ఫీట్ హై

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్

ద్ బ్యాక్ వాటర్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing సరజపుర్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రీస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో

ఫోబీద్దేన్ ఫ్రూట్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైజ్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్
5.0
Address of the listing సర్జాపుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రీస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్

ఎబోని

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, ఫ్రేంచ్

డాట్.యమ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైస్,ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్
3.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైజ్, నో, కాంటినేంటల్, నన్-వేజ్,వేజ్
Address of the listing స్ట్రీట్. థామస్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, హాయ్ రైస్, నో, సౌథ్ ఇన్డియన్‌, నన్-వేజ్,వేజ్

కోస్టల్ జంక్షన్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైజ్, యేస్, కోస్టల్, నన్-వేజ్

ఓయే అమృత్సర్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing బన్నేరఘట్టా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రీస్, పంజ్యాబి, నన్-వేజ్, యేస్

హెచ్2ఓ రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హాయ్ రైస్, యేస్, మల్టి-కూసిన్,నోర్థ్ ఇన్డియన్‌

ద్ ఔరచర్డ్

రెస్టారెంట్
1.0
Address of the listing సదాశివా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రీస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌, వేజ్, యేస్
Address of the listing జె.పి నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, హాయ్ రైస్, యేస్, ఇన్డియన్‌,మల్టి-కూసిన్
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop