పేకోస్ పబ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing రేస్ట్ హౌస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, బార్బేక్యూ

క్లేటోపియా

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurants With WI-FI Zone,Burgers Restaurant
4.0
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో

లైమ్ లైట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing హెచ్.ఎ.ఎల్. అయర్‌పోర్ట్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-Cuisine Restaurant

మ్యాక్ డోనాల్డ్స్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బేనగనా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, బర్గర్స్,ఫేస్ట్ ఫూడ్

1498 ఎ.డి

రెస్టారెంట్
Address of the listing ప్యాలేస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, కాంటినేంటల్

మేంన్ల్యాండ్ చైనా

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్

ఆరణ్య రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing హెచ్.ఎస్.ఆర్. లేయావుట్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్
3.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేయిన్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, నో
5.0
Address of the listing మహాదేవపురా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, వై-ఫి జోన్, నో, గుజరాతి, మల్టి-కూసిన్

నంధిని డీలక్స్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జె.పి నగర్ 6టీ.హెచ్. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, నో, అఁధ్రా
Address of the listing సఁథై నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, అసియన్, ఇన్డియన్‌

సోర్రేఁతో

రెస్టారెంట్
Address of the listing డసనాపురా హోబలి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, ఇటాలియన్

లేబ్మేక్ష్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, చిల్డ్రేన్స్ ప్లే అరియా,వై-ఫి జోన్, నో
2.0
Address of the listing డసనాపురా హోబలి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, చైనిస్, నన్-వేజ్

గ్రీన్ థియరి

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, నో

అదా రేస్ట్రాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్ మేన్ రోడ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, నో, యేస్, నోర్థ్ ఇన్డియన్‌, పంజాబి

టోస్క్యానో

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డబ్ల్యు.ఐ.-ఫి జోన్, యేస్, నో, ఇటాలియన్

కేఫే ఓ.జెడ్.

రెస్టారెంట్
Address of the listing వైటఫీల్డ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, వై-ఫి జోన్, యేస్, అస్ట్రేలాయ్న్, నన్-వేజ్

అండర్ ద్ మాఁగో ట్రీ

రెస్టారెంట్
Address of the listing రిచ్‌మండ్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Indian restaurant Ac restaurant Multi-cuisine restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop