ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 3ఆర్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,రోవింగ్ మశిన్స్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
4.5
Address of the listing జయా నగర్‌ 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఎక్సర్సైస్ బక్స్,ట్రేడ్‌మిల్,స్టేపర్స్

స్ముకృఠి కలమఁద్రి

ఇన్స్టిట్యూట్స్
3.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. టీ బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, వాయలిన్, కిబోర్డ్
3.5
Address of the listing ప్యాలేస్‌ క్రాస్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జివ్, వ్యాల్ట్జ్, ఫోక్స్ట్రోట్
1.0
Address of the listing కోరమంగలా 4టీ.హెచ్. బ్లాక్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇంస్ట్రూమేంట్,వోకల్, వాయలిన్, ట్యాబ్లా, ఫ్లుట్

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
5.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జివ్, జ్యాజ్, చా చా చా
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బచతా, చా చా చా, మేరేఁగుయే, ఏఫ్రో క్యూబన్
3.5
Address of the listing వసంథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఫ్రేంచ్, జివ్, చా చా చా, రమ్బా, ట్యాంగో
4.0
Address of the listing రిచ్‌మండ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing హిప్ హాప్,రాక్ ఎండ్ రోల్,ఏఫ్రో జ్యాజ్,సాలసా

స్టుడియో 5678

నృత్య తరగతులు
3.5
Address of the listing దేవసంద్రా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జివ్, చా చా చా, మేరేఁగుయే
3.5
Address of the listing జయా నగర్‌ 2ఎన్.డి. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా,జివ్,మేరేఁగుయే

రాక్ అరౌండ్ ద్ క్లాక్

నృత్య తరగతులు
4.0
Address of the listing వసంథ్ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing జివ్,సాలసా,బచతా,జోక్,చా చా చా

ఫేసెస్ ఆర్ డిఫరేన్ట్

నృత్య తరగతులు
4.0
Address of the listing బనశంకరి 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా
4.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, జివ్, చా చా చా, మేరేఁగుయే

కీదజ్ ఎన్ బ్రైనజ్

శిక్షణ కేంద్రాలు
5.0
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, స్ప్యానిశ్

ఫిగరిన్ ఫిటనేస్

వ్యాయామశాల
Address of the listing సదాశివా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా,జివ్,బచతా,మేరేఁగుయే
3.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing బాలీవూడ్, హిప్ హాప్, బేలి డాన్సింగ్, ఫ్రీ స్టైల్

కీదజ్ ఎన్ బ్రైనజ్

శిక్షణ కేంద్రాలు
Address of the listing విజ్ఞానా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఇన్స్ట్రుమేంట్,వోకల్, కార్నాటిక్ వోకల్, గిటార్

బాడి ఎండ్ సోల్

వ్యాయామశాల
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing డ్రేస్ చేంజింగ్ రూమ్, హిప్ హాప్, బేలి డాన్సింగ్

అరో ఫిటనేస్ సేంటర్

ఏరోబిక్ క్లాసులు
4.0
Address of the listing మల్లేశ్ పలయ, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing సాలసా, బాలీవూడ్, జుమ్బా, ఎన్.ఎ.

You might also like

అగ్ర శోధనలు

Flutes dance classes Tablas dance classes Ms. rashmi pahujas dance classes Mr. narendras dance classes Mr purvesh trivedis dance classes Mrs. smita shastris dance classes

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Music Class