లిట్ల్ ఇటలి

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Multi-cuisine Restaurant

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌ 2ఎన్.డి. స్టేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, నో, యేస్, ఫాస్ట్ ఫూడ్, పాస్తా

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా, పిజా

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్, ప్యాస్టా

పిజా హుత్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, ఫాస్ట్ ఫూడ్, పిజా

పిజా పోర్ట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్,పిజా

ద్ ఫోరమ్

షాపింగ్ మాల్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Commercial Areas

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, ఫేస్ట్ ఫూడ్

గరుడ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
4.0
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Shopping Mall

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing కాల్స్ పార్క్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

పిజా కోర్నర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, పిజా, నన్-వేజ్, సోదేక్షో

డోమినోస్ పిజా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, పిజా, నన్-వేజ్

పాపా జోహ్న్స్

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

టోస్క్యానో

రెస్టారెంట్
3.5
Address of the listing విట్టల్ మల్ల్యా రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, ఇటాలియన్, ప్యాస్టా

లిట్ల్ ఇటలి

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

పిజేరియా రోమ్యానో

రెస్టారెంట్
2.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కాంటినేంటల్, ఇటాలియన్

పిజా స్టాప్

రెస్టారెంట్
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, 1 ఇటాలియన్

అగ్ర శోధనలు

Catering Caterers North indian cuisine caterers North indian cuisine catering Gujurati food catering Rajasthani food catering

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop Bangalore లొ Restaurant