ఎక్వా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,పూల్ అరియా, యేస్, నో
2.0
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, నో, కాంటినేంటల్

ఏమ్నేసియా

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, యేస్, కేర్‌బీన్

లి పాంట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఫ్రేజర్ టౌన్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, మేడిటేర్యానీన్, నన్-వేజ్

ద్ ఐలేండ్

రెస్టారెంట్
4.5
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, చైనిస్

జో రేస్తో కేఫే

రెస్టారెంట్
3.0
Address of the listing ఇందీరా నగర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్,వై-ఫి జోన్, నో, యేస్

అన్నా మీనోచేర్

క్యాటరింగ్ సేవలు
3.0
Address of the listing కనింగ్యామ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నన్-వేజ్ ఫూడ్ కేటరింగ్, ఇన్డియన్‌ ఫూడ్ కేటరింగ్

సిటి బార్

రెస్టారెంట్
4.0
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, కేబబ్స్

బఫ్ బిఫిట్ బఫ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా 5టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్

సేంకతమ్

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Nightclub

ట్రోయికా

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, కోస్టల్

ద్ సాల్ట్ గ్రిల్

రెస్టారెంట్
Address of the listing డోమ్లుర్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, యూరోపియన్, గ్రిల్

ఇద్యాకా

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing వై-ఫి జోన్, యేస్, నో, మేడిటేర్యానీన్
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, యూరోపియన్

కేఫే అజర్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఎమ్.జి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

బాబా దా ఢబ

రెస్టారెంట్
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing యేస్, నాట్ అవైలేబల్, నో, చైనిస్, మేడిటేర్యానీన్
Address of the listing జె.పి నగర్‌ 2ఎన్.డి. ఫేజ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, వై-ఫి జోన్, యేస్, నో

సోహో స్ట్రీట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, చైనిస్, కాంటినేంటల్
Address of the listing బ్రిగేడ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఆవుట్‌డోర్ సేటింగ్, యేస్, నో, అమేరికన్, అసియన్
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నాట్ అవైలేబల్, యేస్, నో, అమేరికన్, అసియన్

అగ్ర శోధనలు

Chinese restaurant Fast food restaurant Italian restaurant Seafood restaurant Indian restaurant Ac restaurant

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Coffee Shop Bangalore లొ Ice cream Shop Bangalore లొ Sweet Shop