కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కేఫే చోకోలదే

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

గేద్ద్య్స్ గోర్మేట్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ఐస్ జంగల్

రెస్టారెంట్
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing నో, నాట్ అవైలేబల్, స్న్యాక్స్, వేజ్, సోదేక్షో

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.5
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.0
Address of the listing సేశాద్రిపురమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

గేలతీస్సీమో

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing AC Restaurant

ఫ్లావర్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

జాలి ఐస్ క్రీమ్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing పిలనా గార్డేన్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఐస్ క్రీమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్

అల్వరో

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing హోసుర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ఔరచర్డ్ ఫ్రేశ్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing హోసుర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

మిస్ కూల్ జోయింట్

జ్యూస్ దుకాణాలు
Address of the listing హోసుర్‌ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

మీట్ ఎండ్ ఈట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి ఫేజ్‌ 2, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

మీట్ ఎండ్ ఈట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి ఫేజ్‌ 1, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

లకేవీయేవ్ మిల్క్ బార్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

మీట్ ఎండ్ ఈట్

రెస్టారెంట్
Address of the listing ఇలేక్ట్రానిక్‌ సిటి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Restaurant Bangalore లొ Catering Services Bangalore లొ Coffee Shop