కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.5
Address of the listing రేసిదేన్సి రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing మరాఠా హల్లి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing కోరమంగలా 7టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing జయా నగర్‌ 9టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing లావేల్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

కోర్నర్ హౌస్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.0
Address of the listing సేశాద్రిపురమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

గేలతీస్సీమో

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing కోరమంగలా, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing AC Restaurant

ఫ్లావర్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing మగ్రథ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

జాలి ఐస్ క్రీమ్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing పిలనా గార్డేన్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing ఐస్ క్రీమ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్

ద్ హఁగౌత్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing కె.హెచ్ రోడ్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

లకేవీయేవ్ మిల్క్ బార్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
4.0
Address of the listing ఇన్దీరా నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Restaurant

నమ్మా ఎమ్.టీ.ఆర్.

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
1.5
Address of the listing బనశంకరి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.5
Address of the listing కోరమంగలా 6టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.0
Address of the listing హులిమవు, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

పులర్ బియర్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
3.0
Address of the listing కల్యాన్‌ నగర్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

న్యాచురల్ ఐస్ క్రీమ్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
5.0
Address of the listing బాసవనగుడి, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

ఐసి నికి ఐస్ క్రీమ్ పార్లర్‌

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing జయా నగర్‌ 4టీ.హెచ్. బ్లాక్‌, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
2.0
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop

బస్కీన్ రాబిన్స్

ఐస్ క్రిమ్ దుకాణము
Address of the listing మల్లేస్వరమ్, బైంగలోర్‌
Services provided by the listing Ice cream Shop
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

ఇది కూడ చూడు

Bangalore లొ Restaurant Bangalore లొ Catering Services Bangalore లొ Coffee Shop