ఐ ఎనర్జైజర్

బిపివో కంపెనీలు
4.0
Address of the listing సేక్టర్‌ 60 - నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies

దిల్లి మేట్రో రేల్

సమాచారం & రిజర్వేషన్ శిక్షణ
Address of the listing బారాఖమ్బా రోడ్‌, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 63, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing లక్ష్మి నగర్‌, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies

నమ్బర్స్ ఇన్‌ఫో

బిపివో కంపెనీలు
4.0
Address of the listing సేక్టర్‌ 44 - నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies

అగిస్ లిమిటెడ్

బిపివో కంపెనీలు
3.5
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 3, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
3.0
Address of the listing నరైనా విహార్‌, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing సేక్టర్‌ 4 - నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing ఉద్యోగ్‌ విహార్‌ ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా ఫేజ్‌ 3, గుడగాఁవ్‌
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing గుడగాఁవ్‌ సేక్టర్‌ 18, గుడగాఁవ్‌
Services provided by the listing BPO Companies

హెచ్.సి.ఎల్. కోమనేట్

బిపివో కంపెనీలు
5.0
Address of the listing సేక్టర్‌ 3 - నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies

వింగ్స్

బిపివో కంపెనీలు
5.0
Address of the listing ఈస్ట్‌ ఆఫ్ కైలాశ్‌, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 57, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
5.0
Address of the listing ఓఖలా ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా ఫేజ్‌ 2, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
4.5
Address of the listing ఓఖ్లా ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా పి.హెచ్. 1, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing జనక్ పురి, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies

ఏకోంస్

బిపివో కంపెనీలు
2.5
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 18, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 63, నోయిడా
Services provided by the listing BPO Companies
4.0
Address of the listing జనక్‌పురి, దిల్లి
Services provided by the listing BPO Companies
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >