ఈ-హార్డ్ సర్విసేస్

నియామక సంస్థ
5.0
Address of the listing ద్వారకా సేక్టర్‌ 12, దిల్లి
Services provided by the listing ఇట్, బి.పి.ఓ., మార్కేటింగ్, ఎన్.జి.ఓ.

పీపల్ మార్ట్

కన్సల్టెంట్స్
5.0
Address of the listing పుల్పేహ్లద్పుర్, దిల్లి
Services provided by the listing ఇట్ ఎండ్ నన్ ఇట్ జౌబ్స్ రిక్రూట్‌మేంట్
5.0
Address of the listing సేక్టర్‌-63 నోయిడా, నోయిడా
Services provided by the listing బి.పి.ఓ. రిక్రూట్‌మేంట్, ఇట్ ఎండ్ నన్ ఇట్
5.0
Address of the listing కిర్తి నగర్‌ ఇన్డస్ట్రియ్ల్‌ అరియా, దిల్లి
Services provided by the listing బ్యాంగ్యాలోర్,చేన్నయి,హైదరాబాద్,కోల్కతా,ముమ్బయి

మిరాజ్ ఇండియా

నియామక సంస్థ
Address of the listing కల్కాజి, దిల్లి
Services provided by the listing మేన్‌పావర్ రిక్రూట్‌మేంట్ ఫార్‌ ఇట్ ఎండ్ నన్ ఇట్ క
5.0
Address of the listing రోహిణి సేక్టర్‌ 16, దిల్లి
Services provided by the listing రిక్రూట్‌మేంట్ ఫార్‌ బి.పి.ఓ.
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 18, నోయిడా
Services provided by the listing Website Development and Hosting Companies
4.0
Address of the listing సైదులజబ్, దిల్లి
Services provided by the listing రిక్రూట్‌మేంట్ ఫార్‌ ఓవర్‌సీస్ ఎండ్ డోమేస్టిక్ జౌబ
5.0
Address of the listing గుడగాఁవ్‌ సేక్టర్‌ 14, గుడగాఁవ్‌
Services provided by the listing బి.పి.ఓ.

నౌక్రి.కామ్

నియామక సంస్థ
5.0
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 2, నోయిడా
Services provided by the listing జౌబ్ రిక్రూట్‌మేంట్ సర్విసేస్, మేన్‌పావర్

కెరియర్ కూపన్స్

నియామక సంస్థ
5.0
Address of the listing ద్వారకా సేక్టర్‌ 7, దిల్లి
Services provided by the listing ఇట్ ఎండ్ నన్ ఇట్, బి.పి.ఓ. రిక్రూట్‌మేంట్
3.0
Address of the listing న్యూ ఫ్రేండ్స్‌ కాలని, దిల్లి
Services provided by the listing ఓవర్‌సీస్ జౌబ్ రిక్రూట్‌మేంట్ ఫార్‌ మేన్‌పావర్
4.0
Address of the listing గుడగాఁవ్‌ సేక్టర్‌ 14, గుడగాఁవ్‌
Services provided by the listing బి.పి.ఓ., హెచ్.ఆర్., ఇట్

కెరియర్‌మేట్

నియామక సంస్థ
Address of the listing నోయిడా సేక్టర్‌ 10, నోయిడా
Services provided by the listing ఐ.ఐ.టీ. ఎండ్ ఐ.ఐ.ఎమ్. బ్యాక్ గ్రౌండ్

హీరో మీఁద్మీనే

నియామక సంస్థ
3.0
Address of the listing పితమ్‌పురా, దిల్లి
Services provided by the listing ఇట్, నన్ ఇట్, బి.పి.ఓ., కాల్ సేన్టర్‌, యేస్
5.0
Address of the listing లాజ్‌పత్‌ నగర్‌-1, దిల్లి
Services provided by the listing బి.పి.ఓ., హెచ్.ఆర్., మేన్‌పావర్
5.0
Address of the listing నేహరు గ్రౌండ్‌, ఫరిదాబాద్‌
Services provided by the listing ఇట్, నన్ ఇట్, డేటా ఎంట్రి, హెచ్.ఆర్., బి.పి.ఓ.
5.0
Address of the listing జనక్ పురి, దిల్లి
Services provided by the listing ప్ల్యాకేమేన్ట్ ఇన్ డోమేస్టిక్ బి.పి.ఓ.
Address of the listing దిల్లి
Services provided by the listing ఎన్.సి.ఆర్.

సూద్ ఎక్స్ బి.పి.ఓ.

నియామక సంస్థ
5.0
Address of the listing సాగర్‌ పుర్‌, దిల్లి
Services provided by the listing రిక్రూటింగ్ ఫార్‌ బి.పి.ఓ.
  • <
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • >

అగ్ర శోధనలు

Bpo placement services It recruitment agency It placement services Non it placement services Call centre placement services It and non it placement services