శ్రీజి రైస్ మీల్

ఆహార దుకాణాలు
Address of the listing స్టేశన్‌ రోడ్‌, కేవదీయా
Services provided by the listing Food Shops
Address of the listing కేవదియా రోడ్‌, కేవదీయా
Services provided by the listing Pharmacy

పేరేడైస్ ఇలేక్ట్రానిక్స్

ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ గృహోపకరణం దుకాణాలు
Address of the listing స్టేశన్‌ రోడ్‌, కేవదీయా
Services provided by the listing Electronics and Home Appliance Stores

సనా గార్మేన్ట్స్

గార్మెంట్ దుకాణాలు
Address of the listing కస్బవద్, కేవదీయా
Services provided by the listing Garment Shops