వరదాన్ శాపింగ్ మర్కట్

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
5.0
Address of the listing పార్క్‌ స్ట్రీట్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Complex

గరీయహత్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
5.0
Address of the listing బల్ల్య్గుఁగే, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, కోర్న్ ఎన్ కబబ్,క్యాఫిన్

ఓజోన్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing భవానీపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing యేస్, కవర్డ్,వాలేట్

వైభవ్

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
Address of the listing లాలా లాజ్‌పత్‌ రై సరని, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Complex

ఫోరమ్ కోర్ట్యార్డ్

షాపింగ్ మాల్
4.0
Address of the listing ఎల్గిన్ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing ప్రివి, కవర్డ్, టీ.జి.ఐ.ఎఫ్., క్యాఫే మేజ్జునా

సూద్ సిటి మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
4.0
Address of the listing జదవపుర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, మేన్ల్యాండ్ చైనా,ఫ్లేమ్ ఎండ్ గ్రిల్
1.0
Address of the listing అశుతోష్ ముఖర్జీ రోడ్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Mall

మేట్రోపాలిస్ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
1.0
Address of the listing హీలఁద్ పార్క్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing ఇలుజన్ లా్యాఊంజ్, కవర్డ్, యో ఫూదీయేస్

మేట్రో ప్లాజా

షాపింగ్ మాల్
3.0
Address of the listing మైదాన్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, ఫూడ్ కోర్ట్

చ్యారనోక్ సిటి

షాపింగ్ మాల్
5.0
Address of the listing తోల్ల్య్గుఁగే, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, కవర్డ్, సిల్వర్ స్కిన్

ఏక్సిస్‌ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
5.0
Address of the listing న్యూ టౌన్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing ఎన్/ఎ, కవర్డ్, మేహక్ ఈ పంజ్యాబ్,ఆహేలి
4.5
Address of the listing హౌడా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing ఎన్/ఎ, వాలేట్, కె.ఎఫ్.సి.,మచన్ రేస్ట్రాంట్

ఈ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
2.0
Address of the listing చాందని చౌక్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing నో, కవర్డ్,ఓవర్‌నైట్, క్యాఫే కాఫీ డే
1.0
Address of the listing సాల్ట్ లేక్‌ సిటి, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Mall

సిటి సేన్టర్‌ మల్ల్

షాపింగ్ మాల్
Address of the listing న్యూ టౌన్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing ఎన్.ఎ., కవర్డ్, హైంగయావుట్ ద్ ఫూడ్ కోర్ట్
Address of the listing ఈ.ఎమ్ బైపాస్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Mall

క్వేస్ట్ మల్ల్

షాపింగ్ కాంప్లెక్స్
5.0
Address of the listing బల్ల్య్గుఁగే, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Complex

Buzzgrab

షాపింగ్
Address of the listing దేశబంధూనగర్, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping
Address of the listing కోల్‌కాతా, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping
Address of the listing సాల్ట్ లేక్‌, కోల్‌కాతా
Services provided by the listing Shopping Mall

అగ్ర శోధనలు

Covered shopping mall Valet shopping mall Na shopping mall