Ama Restaurant

Tee Dee

Restaurant, Majnu Ka Tila

Wongdhen Restaurant

Restaurant, Majnu Ka Tila

Wimpys Restaurant

Restaurant, Timarpur

Nirula's

Restaurant, Vishwavidyalaya Marg

Honey's Veg

Restaurant, Mukherjee Nagar

Momo's Point

Restaurant, Dr.Mukherji Nagar

Wah Ji Wah

Restaurant, Dr.Mukherji Nagar

Apni Rasoi

Restaurant, Dr. Mukherji Nagar

Food Factory

Restaurant, Dr. Mukherji Nagar

Metro Fast Food

Restaurant, Dr. Mukherji Nagar