3.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, નન-વેજ
2.0
Address of the listing દોડ્ડા બાનસવાળી, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, અઁધ્રા, ચાઇનિજ, ઇન્ડિયન
2.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર 2એન.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, મુઘ્લાઇ

અપ બીટ

Restaurant
3.0
Address of the listing બાનસવાળી, બૈંગલોર
Services provided by the listing આઉટડોર સેટિંગ, યેસ, ચાઇનિજ, મલ્ટી-કૂસિન
4.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન, યેસ, નો, ચાઇનિજ, કોંટિનેંટલ
4.0
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing નોટ અવૈલેબલ, યેસ, ચાઇનિજ, ઇન્ડિયન, નન-વેજ, નો
3.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, આઉટડોર સેટિંગ, ડબ્લ્યૂ.આઈ.-ફી જોન, ચાઇનિજ
4.0
Address of the listing બાનસવાળી, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, ચાઇનિજ,મલ્ટી-કૂસિન
3.0
Address of the listing કમ્મના હલ્લી, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, નન-વેજ, સોદેક્ષો
1.0
Address of the listing કલ્યાન નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing ચિલ્ડ્રેન્સ પ્લે એરિયા, યેસ, ચાઇનિજ,મલ્ટી-કૂસિન
Address of the listing ઇન્દીરા નગર 2એન.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, મલ્ટી-કૂસિન
3.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing Non AC Restaurant,North Indian Restaurant
3.5
Address of the listing કમ્મના હલ્લી, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ,મલ્ટી-કૂસિન
3.5
Address of the listing ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, ચાઇનિજ,મલ્ટી-કૂસિન
5.0
Address of the listing રામમૂર્થી નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, ચિલ્ડ્રેન્સ પ્લે એરિયા, નો, ચાઇનિજ, જિસસ
4.0
Address of the listing ઇન્દીરા નગર 1સ્ટ્રીટ સ્ટેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, ચાઇનિજ, નન-વેજ, યેસ
3.0
Address of the listing કલ્યાન નગર, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, નન-વેજ, સોદેક્ષો
Address of the listing સુબન્ના પલય, બૈંગલોર
Services provided by the listing નો, નોટ અવૈલેબલ, ચાઇનિજ, નોર્થ ઇન્ડિયન
1.0
Address of the listing ઇન્દીરા નગર 1સ્ટ્રીટ સ્ટેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, નન-વેજ, સોદેક્ષો
Address of the listing ઇન્દીરા નગર 2એન.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર
Services provided by the listing યેસ, નોટ અવૈલેબલ, નો, ચાઇનિજ, નન-વેજ

You might also like