> > SR Electricals And Electronics

એસ.આર. એલેક્ટ્રિકલ્સ એંડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ

TV Repair
 09844137520, 09019232442
729, 18ટી.એચ. મેન, પદ્મનાભનગર, બનશંકરી 2એન.ડી. સ્ટેજ, બૈંગલોર - 560070, Karnataka
નિયર કિડ્ની ફાઉંડેશન
View Map

Services

Appliance: મિક્સર, ગ્રાઇંડર
Authorized Repair Services Of: ઓનિડા
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Appliance: ગીજર, હીટર, ઇમેર્જ્ન હીટર
Authorized Repair Services Of: બ્લૂ સ્ટાર, વોલ્ટાસ, એલ.જી.
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા
Appliance: એલ.સી.ડી. ટી.વી., પ્લાજ્મા ટી.વી.
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા
Appliance: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફેન, ગીજર - વાટર હીટર, આયરન બોક્સ, રેડિઓ
Appliance: સી.ડી. પ્લેઅર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, મ્યૂઝિક સિસટમ, હોમ થિએટર
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., પિજન, બટર્ફ્લાઇ
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા, પિજન, બટર્ફ્લાઇ
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા, પિજન, બટર્ફ્લાઇ
Authorized Repair Services Of: વિડિઓકોન, સેમસંગ, એલ.જી., ઓનિડા

Write Review

You might also like