ડાયમંડ એંટરપ્રાઇસેસ

Electronics and Home Appliance Stores
 08025544008
 09448004566
158, સેપ્પીઁગ્સ રોડ, કોલ્સ પાર્ક, બૈંગલોર - 560001, Karnataka
નિયર કોલ્સ પાર્ક ઓલ્ડ પોસ્ટ ઓફિસ
View Map

Services

Accessories & Parts: નો
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Samsung: બ્લૂ-રે પ્લેઅર્સ, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.ઈ.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મલ્ટી-મિડિયા પ્લેઅર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન, અલ્ટ્રા સ્લમફિટ ટી.વી., વાશિંગ મશીન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર

Write Review

You might also like