પેનસોનિક બ્રઁદ્શોપ

Electronics and Home Appliance Stores
 08041135220, 08041135546
 09591541005
44/2, મતૃચેઆ બિલ્ડિંગ, ડિકેનસન રોડ, બૈંગલોર - 560042, Karnataka
નિયર મનિપાલ સેન્ટર
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: યેસ
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Panasonic: ઓટોમેટિક કૂકર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ઇલેક્ટ્રિક આયરન, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, એમ.પી.3 સી.ડી. રિસીવર્સ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશિંગ મશીન
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન

Write Review

You might also like