> > Eclipse

ઇક્લિપ્સ

Nightclub
દે લીલા પેલેસ હોટલ, લોવર લોબી લેવલ - 2, ઓલ્ડ એયરપોર્ટ રોડ, ડોમ્લુર, બૈંગલોર - 560008, Karnataka
ઇન દે લીલા પેલેસ હોટલ
View Map

Services

Amenities: ડેન્સ ફ્લોર, ડી.જે., નાઇટક્લબ
Entry: કવર ચાર્જ
Stags Allowed: યેસ
Parking: યેસ
Credit Cards Accepted: અમેરિકન એક્સ્પ્રેસ, માસ્ટરકાર્ડ, પ્લસ, સ્ટાર, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
cash, credit card

Write Review

Nightclub nearby ઇક્લિપ્સ