એલ.જી. બેસ્ટ શોપ

Electronics and Home Appliance Stores
 08022956130, 08022956131
 08095229246
58, તોડી રેસિદેન્સી, ગ્રાઉંડ ફ્લોર, 100 ફીટ રોડ, એચ.એ.એલ. 2એન.ડી. સ્ટેજ, ઇન્દીરા નગર, બૈંગલોર - 560038, Karnataka
બિસાઇડ બંટા સ્ટોર
View Map

Services

cash, credit card
Brands: એલ.જી.
Repairs & Services: યેસ
Accessories: યેસ
Segment: કમર્શલ, રેજિડેન્શલ
Accessories & Parts: યેસ
Brands: એલ.જી.
Consumer Durables: યેસ
Sales: યેસ
Brands: એલ.જી.
Services: નો
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
LG: એયર પ્યૂરિફાઇર, કન્વિક્શન માઇક્રોવેવ, ડાઇરેક્ટ કૂલ રેફ્રિજરેટર, ડિશવાશર, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., ફ્રંટ લોડ વાશિંગ મશીન, ફ્રોસ્ટ ફ્રી રેફ્રિજરેટર, ગ્રિલ માઇક્રોવેવ, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર કંપ્રેસર, સેમી ઓટોમેટિક વાશિંગ મશીન, સીડ બાએ સીડ રેફ્રિજરેટર, સોલર ડમ માઇક્રોવેવ, સોલો માઇક્રોવેવ, સ્ટીમ વાશર ડ્રાયર, ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન, અલ્ટરસ્લિમ ટી.વી., વેકુઅમ ક્લીનર, વાશર ડ્રાયર
AC Types: સેંટરલ એ.સી., સ્પ્લિટ એ.સી., વિંડો એ.સી.

Write Review

You might also like