રોયલ એજેન્સીસ

Electronics and Home Appliance Stores
 08025252341, 08025916089
 09448509943
86/6, ન્યૂ થિપ્પાસન્દ્ર મેન રોડ, ન્યૂ થિપ્પાસન્દ્ર, બૈંગલોર - 560075, Karnataka
નિયર અંજનેયા ટેમ્પલ
View Map

Services

cash, credit card
Accessories & Parts: યેસ
Hawkins: કુકવેયર, પ્રેશર કૂકર
Consumer Durables: યેસ
Services: યેસ
Videocon: કલર ટેલિવિજન, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Brands: એયરટેલ ડી.ટી.એચ., બિગ ટી.વી. ડી.ટી.એચ., ડિશ ટી.વી., ટાટા સ્કાઇ
Products: હોમ એંટર્ટેન્મેંટ, કિચેન એપ્લિયંક
Butterfly: ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર
Panasonic: ફૂડ પ્રોસેસર, હોમ ઓડિયો, હોમ થિએટર સિસટમ, જૂસર મિક્સર ગ્રાઇંડર, એલ.સી.ડી. ટી.વી., માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન
Whirlpool: રેફ્રિજરેટર, વાશિંગ મશીન, વાટર પ્યૂરિફાઇર
Samsung: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., પ્લાજ્મા ટી.વી., રેફ્રિજરેટર, સ્માર્ટ અવન
Philips: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી.
LG: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, એલ.સી.ડી. ટી.વી., મ્યૂઝિક સિસટમ, પ્લાજ્મા ટી.વી., ટોપ લોડ વાશિંગ મશીન
Bajaj: ઓટોમેટિક કૂકર, ઇલેક્ટ્રિક કેટ્લ, ઇન્ડસ્ટ્રિય્લ ફેન્સ, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પેડેસ્ટલ ફેન, પ્રેશર કૂકર, રૂમ હીટર, વાલ ફેન, વાટર હીટર, વાટર પ્યૂરિફાઇર, વેટ ગ્રાઇંડર
Prestige: કોફી મેકર, ગૈસ સ્ટોવ, હેંડ બ્લંડર, જૂસર, માઇક્રોવેવ અવન, મિક્સર ગ્રાઇંડર, પ્રેશર કૂકર, સેંડવિચ ટોસ્ટર
Sansui: ફ્લેટ સ્ક્રીન ટી.વી., હોમ થિએટર સિસટમ, સ્લિમ ટી.વી.
Preethi: કોફી મેકર, ઇલેક્ટ્રિક કૂકર, ગૈસ સ્ટોવ, મિક્સર ગ્રાઇંડર, વેટ ગ્રાઇંડર
Credit Cards Accepted: માસ્ટરકાર્ડ, વિજા, વિજા ઇલેક્ટ્રોન
Onida: કલર ટેલિવિજન, ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, વાશિંગ મશીન
Godrej: ડી.વી.ડી. પ્લેઅર, માઇક્રોવેવ અવન, રેફ્રિજરેટર
Maharaja Whiteline: ઇલેક્ટ્રિક આયરન, હેંડ બ્લંડર, હીટ કોંવેર્ટેર, જૂસ એક્સ્ટ્રેક્ટોર, મિક્સર ગ્રાઇંડર, અવન ટોસ્ટર ગ્રીલ્લેર, રાઇસ કૂકર, વેટ ગ્રાઇંડર

Write Review

User Reviews

Called the mobile and someone else picked up the phone.

You might also like