> > Amrit Centre For Special Needs

અમ્રિત સેંટર ફોર સ્પેશલ નીડ્સ

Special School
 04222441902
34, મેટ્ટૂપાલયમ રોડ, કોઇમ્બતોર - 641043, Tamil Nadu
નિયર સનરાઇજ ફર્નિચર શોપ

Services

Services: ફીજિય્દેરેપી રિહબિલિટેશન સેંટર, સ્પીચ થેરેપી, ઓડિય્લોગી
Courses: ક્રાફ્ટ ક્લાસેસ, હેનડિક્રેફ્ટ કોર્સેસ
Speciality: મેંટલી રિચર્ડેડ , મેંટલી ચેલેંજ્ડ, કર્બરેલ પેલ્સી, વિથ ડિસેબિલિટીસ

Write Review