> > Universal Engineers

ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್

B2B-couplings

ಸೇವೆಗಳು

Crankshaft - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Crankshaft - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ರಾಂಗ್, ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.ಸಿ., ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಅಸೆಮ್ಬಲಿ, ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಪರ್‌ಪಿಲರ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಬೆವೆಲ್ ಗಿಯರ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಕೋಂಕ್ಯಾವ್ ಕನ್ವೆಕ್ಸ್ ರೋಲ್ಸ್, ಹೀಲ್‌ಕಾಲ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಲಾರ್ಜ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ಪಿನಿಯ್ನ್ ಶಾಫ್ಟ್, ಶಾಫ್ಟ್ಸ್, ರೋಲ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲೀನೆದ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಹಬ್
Jointing Equipment - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Jointing Equipment - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ರಾಂಗ್, ಪ್ರಿಸಿಜನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಂಟ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಜೋಯಿಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜಾಯಂಟ್ಸ್ ವಿಥ್ ಕ್ಯೂ.ಆರ್.ಸಿ., ಡಬಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜೋಯಿಂಟ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಜೋಯಿಂಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕ್ರೋಸ್ ಜೋಯಿಂಟ್, ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಜೋಯಿಂಟ್, ಮೆಂಡ್‌ರೆಲ್ ಕ್ರೋಸ್, ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಕ್ರೋಸ್ ಜೋಯಿಂಟ್
Marine Equipment - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Marine Equipment - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ರಾಂಗ್, ಎ.ಬಿ.2 ಪರ್‌ಪಿಲರ್, ಮರೀನ್ ಪರ್‌ಪಿಲರ್, ಎಸ್.ಎಸ್. ಮರೀನ್ ಪರ್‌ಪಿಲರ್, ಪಿ.ಬಿ.2 ಪ್ರೋಪೆಲೆರ್ಸ್, ಬ್ರೋಂಜ್ ಪ್ರೋಪೆಲೆರ್ಸ್
Steel Products - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Steel Products - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಪಿಂಚ್ ರೋಲ್ಸ್,ಇಂಟರ್‌ಮಿಡಿಯಟ್ ರೋಲ್ಸ್,ವರ್ಕ್ ರೋಲ್ಸ್,ಸ್ಟ್ರೆಟನರ್ ರೋಲ್ಸ್,ಲೆವೆಲೆರ್ ರೋಲ್ಸ್,ಬ್ಯಾಕ್ ಅಪ್‌ ರೋಲ್ಸ್
Crusher - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Crusher - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಟೋಗ್ಲ್ ಬೀಮ್, ಬಾಡಿ ಜೋಸ್, ಬ್ಲೋ ಬಾರ್ಸ್, ಟೋಗ್ಲ್ ಪ್ಲೆಟ್, ವೋಬ್ಬ್ಲೆರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್‌
Cutting Tool - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Cutting Tool - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಶಿಯರ್ ಬ್ಲೆಡ್ಸ್, ಸರ್ಕುಲರ್ ಬ್ಲೆಡ್ಸ್, ಶಿಯರಿಂಗ್ ನೈವ್ಸ್, ಸೆರೆಟೆಡ್ ನೈವ್ಸ್
Couplings - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Couplings - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಗಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಬಿಗ್ ಗಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ತೋರ್ಸೀಯೋನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಡ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ನೈಲಾನ್ ಗಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಸೈಬರ್ ಗಿಯರ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಚೆಂಜ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಕ್ವಿಕ್ ಚೆಂಜ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕ್ವಿಕ್ ಚೆಂಜ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಫ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್, ಇಂಜನ್ ಶಾಫ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈಂಗ್ಸ್
Bearing - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Bearing - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ಥ್ರೀ ರೋ ಸ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ರೀಂಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ಸೀಲಿಂಡರ್‌ಕಾಲ್ ರುಲರ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ಸಿಂಗಲ್ ರೋ ಸ್ಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ರೀಂಗ್ ಬ್ರಿಂಗ್, ಪ್ಲುಮ್ಮೆರ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೌಜಿಂಗ್, ಆಟೋಮೋಬೈಲ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಸ್, ಬುಶೆಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೌಜಿಂಗ್, ಪ್ಲುಮ್ಮೆರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಬ್ರೋಂಜ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹೌಜಿಂಗ್
Gearbox - ಅಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆರ್ ,  Gearbox - ಮ್ಯಾನ್ಯೂಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ಸ್/ಸಪ್ಲೀರ್
Business:
ರಾಂಗ್,ಇನ್ಡಸ್ಟ್ರಿಯ್ಲ್‌ ಗ್ರಸ್,ವರ್ಮ್ ಗಿಯರ್ ಬಾಕ್ಸೆಸ್,ಬೆವೆಲ್ ಗಿಯರ್,ಗಿಯರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್,ಗಿಯರ್ಬೋಕ್ಸ್,ಹೀಲ್‌ಕಾಲ್ ಗಿಯರ್ಬೋಕ್ಸ್,ಸಪರ್ ಗ್ರಸ್,ಗಿರ್ಥ್ ಗಿಯರ್,ಸಪರ್‌ಕೆಟ್,ಡ್ಯೂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೀಲ್‌ಕಾಲ್ ಗಿಯರ್,ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟೂಥ್ಡ್ ಹಬ್,ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಗಿಯರ್,ಬ್ರೋಂಜ್ ವರ್ಮ್ ಗಿಯರ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Their quality & products service are the best in india ------------ Rajiv Rai