ಅಡ್ಡೋಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ Owner Verified Listing

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್
 08041232646, 08025592121
 09886706873, 09886406873
30/4, ನಾರಾಯಣಾ ಪಿಲ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಕಮರ್ಶಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560001, Karnataka
ನಿಯರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಕ್ಸೆಸ್ ಮೋಬೈಲ್ ಶೋರೂಮ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Mitsubishi: ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್
Products: ಹೋಮ್‌ ಅಂಟರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್
Bose: ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್
Crown: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Onkyo: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್
Accessories & Parts: ನೋ
Products Other: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ
Used Laptops: ನೋ
Kenstar: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್
Consumer Durables: ಯೆಸ್
Black & Decker: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವೆಂಸ್
AC Types: ಸೆಂಟರಲ್ ಎ.ಸಿ., ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎ.ಸಿ.
Bajaj: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
Daenyx: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Brands: ಹೆಚ್.ಪಿ. , ಲೆನೋವೋ , ಸೈಮಸಂಗ್
Sansui: ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್
Signora: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
Segment: ಕಮರ್ಶಲ್, ರೆಸಿಡೆಂಶಲ್
Brands: ಕೆನನ್, ಕೋಡಕ್
Inalsa: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
Sunflame: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
NEC: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Services: ನೋ
Videocon: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
BPL: ಕನ್ವೆನ್ಶನಲ್ ಟಿ.ವಿ., ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್
Sony: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಹೆಚ್.ಡಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Panasonic: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
IFB: ಚಿಮ್ನೀಸ್, ಡಿಶ್‌ವಾಶರ್, ಡ್ರೈಅರ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
JVC: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
GE: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Hitachi: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್
Philips: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
G Hanz: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
JBL: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಸಿ.ಡಿ./ಮಿಡಿಯಾ ಪ್ಲೆಯರ್ಸ್
Akai: ಅಯರ್ ಕೂಲರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋ ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವೆಕುಯಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Denon: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌
Electrolux: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Dapic: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Godrej: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Toshiba: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಎಲ್.ಇ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Markson: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Whirlpool: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Samsung: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಅವನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Siemens: ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Jaipan: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್
LG: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ವೆಕುಯಮ್ ಕ್ಲೀನರ್, ವಾಶರ್ ಡ್ರಾಯರ್
Brands: ಅಕೈ, ಬ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್‌, ಕೆರಿಯರ್ ಅಯರ್ಕೋನ್, ದೈನ್ಯ್ಕ್ಷ್, ದ್‌ವೂ, ಅಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಕ್ಸ್, ಫೆಡ್ಅರ್ಸ್ ಲಾಯಡ್, ಫೆಜ್ಇಯರ್, ಜಿ ಹನ್ಜ್, ಗೋದರೆಜ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್‌, ಹೆಯರ್, ಹಿತಾಚಿ, ಹ್ಯೂನ್ಡೈ, ಕೆಲ್ವಿನೆಟರ್, ಕಿನ್‌ಸ್ಟೆರ್, ಲವೀದಾ, ಎಲ್.ಜಿ., ಮಿಟ್ಸುಬಿಶಿ, ಒ ಜೆನರಲ್, ಓನಿಡಾ, ಪೆನಾಸೋನಿಕ್, ಸೈಮಸಂಗ್, ಸಾಂಯೋ, ಸೀಮ್ಫನಿ, ಟೋಶಿಬಾ, ಟ್ರೆನ್, ವಿಡಿಯೋಕಾನ್, ವೋಲ್ಟಾಸ್, ವರ್‌ಪೂಲ್
Daewoo: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Moser Baer: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ.
Geepas: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Pagaria: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ./ಡಿ.ವಿ.ಆರ್., ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ರೋಜೆಕ್ಶ್ನ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ. ಎಂಡ್ ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌
Sharp: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್
Onida: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್
Sanyo: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಮೈಕ್ರೋವೆವ್ ಅವನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೆಟರ್, ವಾಶಿಂಗ್ ಮಶೀನ್

ವ್ಯವಹಾರ ವಿವರ

Addon Electronics is the one-stop consumer durable and electronic store for all kind of branded products. The store stocks each variety of LCD Tv, Home Theatre, Washing Machines, Refrigerators and many more electronic goods. The store is managed and run by a dedicated team of professionals who aim at providing quality services to customers.

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಉತ್ಪನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಅಡ್ಡೋಂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Frazer Town St. John's Road Infantry Road Palace Cross Road
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.