> > Mango Tree Bistro Bar

ಮಾಂಗೋ ಟ್ರೀ ಬಿಸ್ತರೋಂ ಬಾರ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08042023522
32, 12ಟಿ.ಹೆಚ್. ಮೆಂನ್ ಜಂಕ್ಶನ್‌, ಇನ್ದೀರಾ ನಗರ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560038, Karnataka
ಆಪೋಜಿಟ್‌ ಗೀತಾಂಜಲಿ
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Stags Allowed: ನೋ
Parking: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Entry: ಫ್ರೀ
Amenities: ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್, ಡಿ.ಜೆ., ಹೂಕಾಃ, ಲೈವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 1st Stage Indira Nagar 2nd Stage Frazer Town HAL Airport Road