> > Dr. Narendra

ಡಾಕ್ಟರ್. ನರೆಂದ್ರ

ಪಶುವೈದ್ಯ
 08041217299
 09972096168
41, 100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560034, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಬಾಡಿ ಕೆಯರ್‌ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಯಾಲನ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Affiliated Clinic: ಬ್ಲೂ ಕ್ರೋಸ್ ವೆಟ್ ಪೋಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್
Credit Cards Accepted: ನೋ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Hi Sir

My PUGG has littered 4MALE puppies.. Thnks

Steve//9731556767