> > Panache

ಪನಾಶ್ Owner Verified Listing

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08042174141
 07259254141
84, ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೆದ್ ಲೆಯಾವುಟ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್‌, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 500034, Karnataka
ನಿಯರ್ ಮ್ಯಾನೆಸ್ ಡಿಯ್ಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಂಟರ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Alcohol: ಯೆಸ್
Stags Allowed: ನೋ
Parking: ವಾಲೆಟ್
Catering: ಯೆಸ್
Home Delivery: ನೋ
Valet Parking: ಯೆಸ್
Cuisine: ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
Amenities: ಅದರ್ಸ್
Entry: ಫ್ರೀ
AC,Non AC: ನನ್ ಎ.ಸಿ.
cash, credit card
ಸೇವೆಗಳು
Credit Cards Accepted: ಅಮೆರಿಕನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್

ಫೋಟೋಗಳು

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಬಳಕೆದಾರರ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು

Great food and good worth for money...staff is courteous....must visit

ಸಂಬಂಧಿತ ಕೀವರ್ಡ್ಗಳು

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Sarjapur Ring Road
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.