> > Sogo Retail Management Private Limited

ಸೋಗೋ ರೀಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ Owner Verified Listing

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್
 08025524996
 09886793812, 09886712864
19, 80 ಫೀಟ್ ರೋಡ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 4ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560034, Karnataka
ಆಪೋಸಿಟ್ ಮಹರಜಾ ಹೋಟಲ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Brands: ಡೆಲ್ , ಟೋಶಿಬಾ
Products: ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್
Used Laptops: ಯೆಸ್
Products: ಪ್ರಿನ್ಟರ್, ಸ್ಕ್ಯಾನರ್
Brands: ಕೆನನ್, ಹೆಚ್.ಪಿ.
Products: ಆಪರೆಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಮಿಸ್ ಆಫಿಸ್‌
Type: ಎ.ಎಮ್.ಸಿ., ಡಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಡೀಲರ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದ ಸೋಗೋ ರೀಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೆಜಮೆಂಟ್ ಪ್ರೈವೆಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Adugodi Koramangala 8th Block Vivek Nagar Sarjapur Ring Road
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.