> > Studio 5678

ಸ್ಟುಡಿಯೋ 5678 Owner Verified Listing

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್
 09611466264, 09972005629
357, 1ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸಿ ಕ್ರೋಸ್, ಕೋರಮಂಗಲಾ 5ಟಿ.ಹೆಚ್. ಬ್ಲಾಕ್, ಬೈಂಗಲೋರ್‌ - 560032, Karnataka
ಅಬೋವ್‌ ಜ್ಯೋತಿ ನಿವಾಸ್ ಕಾಲೆಜ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Instructors: ಮಿಸ್ಟರ್. ಅರುನ್
Credit Cards Accepted: ನೋ
Style: ವೆಸ್ಟರ್ನ್
cash, credit card
Dance Form: ಸಾಲಸಾ, ಜಿವ್, ಚಾ ಚಾ ಚಾ, ಮೆರೆಂಗುಯೇ, ಬಾಲ್ ರೂಮ್ ಡಾನ್ಸ್, ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, ಜ್ಯಾಜ್

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jaya Nagar Ulsoor Jaya Nagar 5th Block Vijaya Nagar
*ಈ ಪುಟದ ವಿಷಯ ಮಾಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.ಆಸ್ಕ್ ಲೈಲಾ ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಹಿತಿ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.