> > The Roof Garden

ದ್ ರೂಫ್ ಗಾರ್ಡನ್

ಬಾರ್ & ಪಬ್
 08065961818, 08025236611
92/6, 3ಆರ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಆವುಟರ್ ರಿಂಗ್‌ ರೋಡ್‌, ಮರಾಠಾ ಹಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು, Karnataka
ಇನ್ ಇನೋವ್ಯಾಟಿವ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್
View Map

ಸೇವೆಗಳು

Parking: ಫ್ರೀ
Amenities: ಬಾರ್‌ಟೆಂಡರ್, ಲಾಊಂಜ್ ಮ್ಯೂಜಿಕ್
Entry: ಫ್ರೀ
Credit Cards Accepted: ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
cash, credit card

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Varthur ITPL Maratha Halli Ring Road Whitefield