> > Pentagon Services

ಪೆನ್ಟಗನ್ ಸರ್ವಿಸೆಸ್

ಟಿವಿ ದುರಸ್ತಿ
 08022234570, 08022292661
 09448354570
64, ಸಾಥಿ ಕಾಮ್ಪ್ಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಮಿಶನ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560027, Karnataka
ನಿಯರ್‌ ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್‌
View Map

ಸೇವೆಗಳು

cash, credit card
Authorized Repair Services Of: ಸನಿ
Authorised Service Centre of: ಸನಿ
Authorized Repair Services Of: ಸನಿ
Authorized Repair Services Of: ಸನಿ
Authorized Repair Services Of: ಸನಿ
Appliance: ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ. ಟಿ.ವಿ., ಪ್ಲಾಜ್ಮಾ ಟಿ.ವಿ.
Credit Cards Accepted: ಕರೆಸ್, ಮಾಸ್ಟರ್‌ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಲಸ್, ಸ್ಟಾರ್‌, ವಿಜಾ, ವಿಜಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್
Products: ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಹ್ಯಾಂಡೀಕ್ಯಾಮ್, ಹೋಮ್‌ ಅಂಟರ್ಟೆನ್ಮೆಂಟ್, ಲ್ಯಾಪಟಾಪ್ಸ್
Appliance: ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಹ್ಯಾಂಡೀಕ್ಯಾಮ್, ಎಲ್.ಸಿ.ಡಿ.
Appliance: ಸಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಡಿ.ವಿ.ಡಿ. ಪ್ಲೆಯರ್, ಮ್ಯೂಜಿಕ್ ಸಿಸ್‌ಟಮ್, ಹೋಮ್‌ ಥಿಯೇಟರ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

You might also like

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Jaya Nagar 4th Block Gandhi Nagar Vijaya Nagar Infantry Road