> > Baba Da Dhaba

ಬಾಬಾ ದಾ ಢಬ

ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್
 08041400052
 07899814656
ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌, 2ಎನ್.ಡಿ. ಫ್ಲೋರ್‌, ಓಲ್ಡ್‌ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್‌, ಬೆಂಗಳೂರು - 560038, Karnataka
ಇನ್ ಮ್ಯಾಡಿಸನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್‌

ಸೇವೆಗಳು

cash, food coupon, credit card
Catering: ನೋ
Home Delivery: ಯೆಸ್
Home Delivery Radius: 10 ಕೆ.ಎಮ್.ಎಸ್.
Amenities: ನಾಟ್ ಅವೈಲೆಬಲ್
Valet Parking: ನೋ
Alcohol: ನೋ
Home Delivery Call: 7899814656
Veg/Non-Veg: ನನ್-ವೆಜ್
Food coupons accepted: ನೋ
Credit Cards Accepted: ಯೆಸ್
AC,Non AC: ಎ.ಸಿ.
Cuisine: ಚೈನಿಜ್ , ಮೆಡಿಟೆರ್ಯಾನೀನ್ , ಮುಘ್ಲೈ , ಮಲ್ಟಿ-ಕೂಸಿನ್ , ನೋರ್ಥ್ ಇನ್ಡಿಯನ್‌

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಬರಯಿರಿ

ಹತ್ತಿರದ ಲೋಕಾಲಿಟಿ ಗೈಡ್ಸ್

Indira Nagar 2nd Stage Indira Nagar 1st Stage HAL Airport Road Murugesh Palya